CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
Hotline Hotline: 0909 61 6060 - Điện thoại: (028) 62974974 - Fax: (028) 62649256

Chủ Đầu Tư Bệnh Viện Thẩm Mỹ ASEAN Hà Nội

Chủ Đầu Tư Bệnh Viện Thẩm Mỹ ASEAN Hà Nội
Chủ Đầu Tư Bệnh Viện Thẩm Mỹ ASEAN Hà Nội
Địa chỉ: 190 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin chi tiết

 

  • Hình thức/ Form:                        Chủ đầu tư (50%)/ Investor

  • Vốn đầu tư/ Invested capital:   100 tỷ đồng/ billion dongs