CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
Hotline Hotline: (028) 62 974 974 - Fax: (028) 62.649256

Chủ Đầu Tư Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt

Chủ Đầu Tư Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt
Chủ Đầu Tư Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt
Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin chi tiết

  • Hình thức/ Form:                          Chủ đầu tư (50%)/ Investor

  • Vốn đầu tư/ Invested capital:     100 tỷ đồng/ billion dongs