CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
Hotline Hotline: 0909 61 6060 - Điện thoại: (028) 62974974 - Fax: (028) 62649256

Dự án làm Tổng thầu EPC xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Dự án làm Tổng thầu EPC xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Dự án làm Tổng thầu EPC xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Phú An hiện đang là tổng thầu của dự án này với giá trị hợp đồng lên tới 1.900 tỷ đồng bao gồm 1.171 căn hộ. Hiện tại Việt Phú An đã thực hiện được trên 920 căn.

Thông tin chi tiết

  • Hình thức/ Form:                                                    Tổng thầu / General contractor

  • Số lượng/ Quantily:                                                    1.171 căn/ compartments

  • Giá trị hợp đồng/ Contract value:                              1.900 tỷ đồng/ billion dongs

  • Số lượng căn đã thực hiện / Implemented amount:    Trên/ more than 920 căn / compartments