CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
Hotline Hotline: 0909 61 6060 - Điện thoại: (028) 62974974 - Fax: (028) 62649256

Dự án đầu tư khu chung cư Him Lam Phú An, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

Chi tiết dự án

  • Hình thức/ Form:                              Chủ đầu tư/ Investor

  • Số lượng/ Quantity:                         1.092 căn/ compartments

  • Giá trị hợp đồng/ Contract value:   1.172 tỷ đồng/ billion dongs

  • Khởi công/ Start construction:        07/2016

  • Hoàn thành/ Completion:                 01/2019