CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÚ AN
Hotline Hotline: 0909 61 6060 - Điện thoại: (028) 62974974 - Fax: (028) 62649256

Dự án làm Tổng thầu EPC xây dựng khu nhà ở thấp tầng trong Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Chi tiết dự án

  • Hình thức/ Form:                                                           Tổng thầu/ General Contractor

  • Số lượng/ Quantity:                                                      1.171 căn/ compartments

  • Giá trị hợp đồng/ Contract value:                                1.900 tỷ đồng/ billion dongs

  • Số lượng căn đã thực hiện/ Implemented amount:   Trên/ more than 920 căn/ compartments